تهران

سفارش ‌های تهران (مناطق 22 گانه) 24 ساعت بعد از سفارش به مقصد ارسال می‌شود و هزینه ارسال 20 هزار تومان می‌باشد.

شهرستان

سفارش‌های شهرستان 24 ساعت بعد از سفارش به اداره پست تحویل و پس از 3 الی 5 روز کاری به مقصد تحویل داده می‌شود. هزینه ارسال به شهرستان نیز 20 هزار تومان می‌باشد.