سفارشات تهران

سفارشات تهران (مناطق 22 گانه) نهایتاً 1 روز بعد از سفارش به مقصد خواهد رسید. (به‏غیر از روزهای تعطیلات رسمی)

سفارشات تهران با استفاده از پیک موتوری معتبر داخل تهران صورت می‏گیرد و مسئولیت ارسال مرسوله به عهده سایت می‏باشد.

سفارشات تهران با هزینه 10.000 تومان در مناطق 22 گانۀ تهران انجام می‌شود.


سفارشات شهرستان

کالا 24 ساعت بعد از سفارش به اداره پست تهران تحویل داده شده و نهایتاً بعد از 4 روز به مقصد خواهد رسید. (به‏ غیر از روزهای تعطیلات رسمی)

کد پیگیری مرسوله پستی از طریق پیامک به شماره همراه مشتری ثبت شده در فاکتور ارسال می‌شود و می‏ توانید از آدرس اینجا  پیگیری کنید.

سفارشات شهرستان با بسته ‏بندی مناسب با توجه به ابعاد محصول با هزینه 10.000 تومان انجام می ‏پذیرد.

هزینه ارسال در فاکتور فروش به‏ صورت جداگانه قابل‏ مشاهده می ‏باشد.